top of page
ecsc.png

FRÅGOR & SVAR

 • Hur fungerar det att ni har öppet dygnet runt?

Vi har öppet dygnet runt, alla dagar för våra medlemmar. När du blir medlem får du en inloggning till vår app som du använder som nyckel. Med den är det möjligt att komma in och träna precis när det passar dig själv.

 • Kan jag provträna innan jag blir medlem hos er?

Ja, det kan du göra om du aldrig har provat att träna hos oss tidigare. Det är gratis under bemannade tider under en vecka. För provträning även under obemannad tid kostar detta 100 kr och ska förbetalas och förbokas.

 • Kan jag överlåta mitt träningskort på grund av flytt, sjukdom eller dylikt?

Ja, det kan du göra. Du behöver komma in med den personen du ska överlåta ditt medlemskort till och överlåtelsen kostar 350 kronor.

 • Vilken dag i månaden dras månadsavgiften via autogiro?

Månadsavgiften dras via autogiro den 27:e varje månad. Om den 27:e är en röd dag eller helgdag genomförs dragningen nästkommande bankdag. Det måste finnas täckning på bankkontot dagen innan inplanerat debiteringsdatum för att autogirot ska kunna genomföras korrekt. Vi uppmanar alla medlemmar att kontinuerligt se över sina autogirodragningar så att det dras som det ska.

 • Vad händer om jag inte har pengar på kontot den angivna bankdagen?

Då skapas en skuld och en faktura skickas automatiskt ut via Preventia.

 • Spärrat kort?

Nekad inpassering är ett sätt att uppmärksamma att något är fel, t.ex. regelbrott, trasigt medlemskort eller att det finns en obetald skuld till oss. Så snart betalning erlagts kommer kortet återigen att fungera som vanligt.
Vänligen observera att ett spärrat kort inte betyder att avtalet är avslutat utan fortsätter som vanligt. 
Vid problem av inpassering  var god kontakta receptionen eller vår kundtjänst för att reda ut vad som hänt.

 • Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Träningskorten som betalas genom autogiro har två månaders uppsägningstid och avslutas på anläggningen ni är medlem på, glöm inte ta med legitimation vid uppsägning. Vid skriftlig uppsägning i receptionen får du ett uppsägningskvitto på plats. Uppsägningen är endast giltig efter du tagit emot bekräftelsen. Vänligen hör av dig så snart som möjligt om ingen bekräftelse har mottagits.
För träningskort som betalas genom autogiro och som inte sägs upp enligt ovan fortlöper autogirodragningarna tills de avslutas korrekt. Medlemskap kan ej avslutas innan bindningstiden är slut.

 • När övergår mitt studentpris till ordinarie pris?

Studentpriset räcker till giltighetstiden på ditt studentkort som du visade upp i receptionen går ut. Är du fortfarande student kan du visa upp ett nytt kort så justerar vi priset till aktuellt studentpris. Priset regleras ej för tid som redan förfallit.

 • Måste jag kontakta er om jag ändrar mitt kontonummer eller adress?

Ja, det är viktigt att du meddelar oss i god tid innan din månatliga dragning så vi hinner registrera dina nya uppgifter.

 

Allmänna frågor

 • Vad har ni för åldersgräns?

Vi har en åldersgräns på året man fyller 15 år hos oss. Målsman måste följa med vid tecknande av medlemskap för att signera avtalet om du ännu inte fyllt 18 år. Yngre personer kan träna i målsmans sällskap, kontakta receptionen för mer information.

 • Jag har blivit av med mitt träningskort. Hur kan jag få ett nytt?

Om du förlorar ditt medlemskort eller om detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då hjälper er att utfärda ett nytt medlemskort mot en ersättning om 100 kronor.

 • Får jag ta med mig barn?

Om anläggningen ni är på har en avsedd plats för barn kan de vistas där under er träning, av säkerhetsskäl får barn inte vistas ute på träningsytan.

 • Får jag släppa in min kompis om denne ska vänta på mig?

Nej, det är aldrig tillåtet släppa in, eller gå in med, någon annan på anläggningen när personalen inte är plats. Det av största vikt att endast registrerade medlemmar vistas i lokalen under dessa tider. Att släppa in obehöriga kan leda till böter på 2500sek.
Alla medlemmar som befinner sig på anläggningen måste också ha registrerat sig vid inpasseringen och det är därför viktigt att ni alltid går in en åt gången om du tränar i sällskap med en annan medlem. 
Vi ber dig vänligen att tänka på detta även om din väns kort inte fungerar trots att denne är medlem hos oss. Det kan finnas en anledning till att kortet är spärrat och vi hänvisar den person vars kort inte fungerar att ta kontakt med kundtjänst eller receptionen under dess bemanning.

 • Om mitt kort inte fungerar, får min kompis släppa in mig då?

Nej, även vid dessa tillfällen gäller regeln om insläpp av annan person. Vi ber dig vänligen att ta kontakt med oss så snart som möjligt så hjälper vi dig gärna att se över vad som är anledningen till nekad inpassering.

bottom of page