Energicenter Kävlinge

"Family gathers here"Här ser ni våra priser, längre ner kan ni även bli medlem direkt via vår hemsida och sedan enkelt och smidigt hämta tagg och kontrakt i receptionen! Välkomna!

Ni vet väl om att vi löser in medlemskap från andra gymkedjor
om ni vill börja träna hos oss?! Kom in så berättar vi mer!Kort / kontant

Vuxen

 • 6 mån 2595:-    
 • 12 mån   4495:-    

Pensionär, student och ungdom**

 • 6 mån   1995:-    
 • 12 mån   3495:-     

Autogiro* 

Vuxen

 • 12 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid   349:- / månad    

Pensionär, student och ungdom

 • 12 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid   249:- / månad   

  10-kort
  950:-

  Vi har medlemskap med FAR (fysisk aktivitet på recept)

  • 1 mån   299:-   
  • 2 mån   599:-          
  • 3 mån   999:-     

  kontakta oss för ytterligare information

  Övrigt

  • Medlemsavgift för nya medlemmar - 249:- (Engångsavgift) 
  • Personer under 18 år kan endast teckna autogiro vid målsmans godkännande. Alla autogiro löper på tillsvidare efter bindningstiden med 2 månaders uppsägningstid. 
  • Pensionär över 65 år, ungdom under 20 år, student mot uppvisande av csn-kort. Alla autogiro löper på tillsvidare efter bindningstiden med 2 månaders uppsägningstid. Autogiro dras i förskott.
  • Alla presentkort, timmar med personlig tränare och kostrådgivning varar 1 år från inköpsdatum. Med undantag 10-kort som varar 6 månader.


  Bli medlem direkt via hemsidan

  • Via medlem online kan ni teckna våra autogiromedlemskap
  • Medlemskap via friskvårdsleverantör, kontantbetalning och faktura görs på Energicenter.
  • Medlemskapet är aktivt från det datum vi skickar bekräftelse via e-post. Ni kan hämta kontrakt och bricka på plats inom 5 dagar. Villkor för medlemskap står längst ner på sidan. 


  Viktigt att ni läser genom allt längst ner på sidan under formuläret.
   
  Pengar dras i förskott, återstående dagar av månaden man skriver in sig samt inskrivningsavgiften (249 kr) regleras på första dragningen. Autogirodragningar görs dag 27-30 varje månad.


  Fyll i nedanstående för att bli medlem direkt!

  Villkor för medlemskap hos oss

   
  §1 Avtalet mellan dig och Energicenter löper på tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. Uppsägning av medlemskap görs skriftligen på Energicenter. Inga medlemskap kan sägas upp innan alla skulder är till fullo betalade.

  §2 Uppsägning: Avtalet gäller tillsvidare för alla medlemmar som köpt kort på autogiro. Om medel saknas vid debiteringstillfället på autogiro tillkommer 45 kr i förseningsavgift. Inga inbetalda avgifter betalas tillbaka. Vid autogiro skall uppsägning göras skriftligen i annat fall löper autogiroavtalet tillsvidare. Autogiro kan ej avslutas utan skriftlig uppsägning och innan eventuella skulder är betalade.

  §3 Prisändringar gäller enligt prislistan tillgänglig på gymmet och meddelas en månad i förväg: Gäller ej redan bundna avtal.

  §4 Avstängning vid utebliven betalning: Vid utebliven betalning förbehåller sig Energicenter rätten att avstänga medlem tills full betalning är gjord eller enligt detta avtal erhållits via Hälsoforum anlitat inkassoföretag. Medlemskapet kan ej frysas vid avstängning. Indrivningskostnad tillkommer avtalat belopp.

  §5 Minimiålder för medlemskap: För att teckna autogiro är minimiåldern 18 år. För att kunna teckna autogiro vid en ålder under 18 år krävs målsmans underskrift. Man för träna utan målsmans sällskap från det år man fyller 15 år.

  §6 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm: Energicenter ansvarar inte för medlemmars förluster genom stöld eller förlust av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. 
  Energicenter ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar. All träning sker på egen risk.

  §7 Hälsotillstånd: Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risker kan delta i aktiviteter.

  §8 Trivsel och föreskrifter: Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos 
  Energicenter. Obs! Det är förbjudet att gå med ytterskorna i våra lokaler. 

  §9 Vistelse i lokal: Undertecknad medlem har rätt att vistas inom 
  Energicenters lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Undertecknad medlem får ej hjälpa icke medlem att komma in i Energicenter lokaler.

  §10 Dopning: Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom 
  Energicenter lokaler.

  §11 Personuppgifter: 
  Energicenter lämnar endast ut personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra kreditupplysning eller administrera och ta betalt för medlemskapet.

  §12 Uteslutning av medlem: Energicenter förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker på grund av brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av tag, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Energicenter sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas omgående.

  §13 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal: Undertecknad medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal som meddelas på träningsanläggningen.

  §14 Övervakning: Av säkerhetsskäl videoövervakar vi anläggningen, genom detta avtal godkänner du som medlem övervakningen 
                                                              
  §15 Ångerrätt vid köp på internet Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra eller reklamera ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Vid retur skall träningskortet vara oanvänt. Om ni ångrar ert köp är det viktigt att du tar kontakt med vår kundtjänst, där ni uppger aktuell produkt inköpsdatum samt era kontaktuppgifter. Vi löser INTE ut reklamationer på någon utav våra klubbar. Retur frakt bekostas av konsumenten.

   

  Grundläggande regler på Energicenter


  · Din nyckeltagg är personlig och får inte lånas ut till annan person.

  · Om Du släpper in någon obehörig (som ej har aktiv nyckeltagg) när anläggningen är obemannad, stängs din nyckeltag av med omedelbar verkan och det utfärdas en straffavgift på 5000 Kr.

  · När Du tränar var noga med att sätta tillbaka hantlar, vikter, stänger m.m. på avsedda platser.

  · All åverkan på maskiner och utrustning p.g.a. vårdslöshet eller liknande medför ersättningsansvar.